Híreink

Gazdaságszerkezeti összeírás

A Központi Statisztikai Hivatal gazdaságszerkezeti összeírásának célja, hogy nyomon
kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és
hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók számára.

Az erről szóló információk letölthetők a következő linken: Plakát

Közlemény intézményi térítési díjakról

Közlemény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a Veszprém Vármegyei Kirendeltség illetékességi területén működő
intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2023. április 1. napjától
megállapított intézményi térítési díjakról letölthető a következő linken: Közlemény

Lakossági fórum

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 13-án (csütörtök) 17.00 órakor a Faluházban (Szentjakabfa, Fő u. 37.) LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart az alábbi témakörben: Településfejlesztési és településrendezési terv egyeztetési anyagának ismertetése.

A lakossági fórumra szóló meghívó az alábbi linken letölthető: Meghívó

Partnerségi egyeztetés

Szentjakabfa Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településfejlesztési és településrendezési terv tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátja. A közzétett tervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2023. április 14. 12 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni.

További részleteket az alábbi tájékoztató anyagokban olvashat:
Hirdetmény

Szentjakabfa fejlesztési terv – dokumentáció

Szentjakabfa fejlesztési terv – térkép

Szentjakabfa Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási terv

Háziorvosi szabadság 2023.04.05-12.

A helyettesítés helyszínei és időpontjai letölthetők a következő linken: Háziorvosi szabadság

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelések lehetőségeiről

A lakossági barnakőszén megrendelések teljesítésére az állami tulajdonban lévő
Ormosszén Zrt webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a
https://hazaiszen.hu weboldalon,
ahol a lakossági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.

A Kormány intézkedéseivel összhangban lehetőséget kívánunk teremteni azon lakosok részére is, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok az önkormányzat ügyintézőjének segítségével tudnak megrendelést leadni.

Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.

Lomtalanítás – 2023.03.28.

A lomtalanításról szóló hirdetmény letölthető a következő linken: Lomtalanítás 2023

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázati kiírás letölthető a következő linken: Pénzügyi ügyintéző

Jégre lépés szabályai

A jégre lépés szabályairól szóló hirdetmény letölthető a következő linken: Hirdetmény

Háziorvosi szabadság 2023.01.02-06.

A háziorvosi helyettesítés helyszíne és időpontjai letölthetők a következő linken: Helyettesítés