Híreink

Pályázati felhívás

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítása érdekében.

Bővebb információ a következő linken: Pályázat

Közmeghallgatás

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2013. december 15-én (vasárnap) 14 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.

Bővebb információ az alábbi linken: Közmeghallgatás 2013.

Közmeghallgatás – nemzetiségi

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. december 15-én (vasárnap) 13,30 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
Bővebb leírás elérhető:
Közmeghallgatás – nemzetiségi

Hivatalok decemberi zárva tartása

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal továbbá Szentantalfai és Balatonszepezdi Kirendeltségeink december 24-én (kedd) és december 27-én a 28/2012 MGM rendelet szerint elrendelt pihenőnapokon zárva tartanak.

December 7-én (szombat) és december 21-én (szombat) a kötelező szabadságok kiadása miatt hivatalaink szintén zárva tartanak.

Ügyfélfogadás és pénztári nyitva tartás nem lesz.

ZKÖH zárva

DRV közlemény

Értesítem a lakosságot, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 25752/2012 ügyszámon benyújtott a Balaton-felvidék területén ivóvízellátás céljára létesítendő 6 db termelőkúttal történő – kutanként 1500 m3/nap -, összességében 9.000 m3/nap karsztvíz kitermelésének előzetes vizsgálatához kapcsolódó dokumentáció és kiegészítései (CD adathordozón) a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal szentantalfai Kirendeltségén (8272 Szentantalfa, Fő utca 39.) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A teljes közlemény letölthető az alábbi linken: DRV közlemény

DRV vízellátása: Vízellátás

Szavazóköri beosztás – Szentjakabfa

A határozat letölthető az alábbi linken: Szavazóköri beosztás

Tájékoztató a Balatonfüredi Okmányiroda szolgáltatásainak változásáról

A tájékoztató letölthető az alábbi linken: Okmányiroda

Értesítés – Hatósági állatorvos

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala ezúton értesíti a lakosságot, hogy
Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon
településeken a hatósági állatorvosi feladatokat dr. Nagy Jenő hatósági állatorvos látja el.

Elérhetőségei: 70/436-5065, 8443 Bánd, Petőfi u. 83/A.

Az értesítés letölthető az alábbi linken: Hatósági állatorvos

Támop 2.1.2. Program

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A program legalább 100.000 felnőtt számára teszi lehetővé, hogy SZINTE INGYEN idegen nyelvi és informatika képzéseken vegyen részt.

Minden, 18. életévét betöltött felnőtt állampolgár, aki nem vesz részt állami vagy uniós finanszírozású oktatásban, támogatott informatikai vagy nyelvi képzéseken. Felső korhatár nincs. Állással rendelkező, illetve bármilyen jövedelemszerző tevékenységet folytató személyek ugyanúgy jelentkezhetnek, mint a munkanélküli segélyen lévők, illetve hosszabb ideje állástalanok és inaktívak.

A program leírása letölthető az alábbi linken: Támop 2.1.2 Plakát